Cauta pe site:  
     Prima pagină » PAGINA IN TESTE!!! Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

Anunturi de lntentie, lnvitatii de Participare si a tuturor documentelor aferente acestora, destinata ENTITATILOR JURIDICE
 
Rezultatul procedurii cu nr. 2163/10.09.2019 aferent Contractului de Servicii de elaborare PUZ aferent parcajului propus pe strada Dr. lacob Felix
 
Rezultatul procedurii cu nr. 579/03.09.2019 aferent Contractului de executie lucrari de demolare/desfiintare constructii existente si lucrari de construire pentru obiectivul de investitii "Penetratie Prelungirea Ghencea-Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Str. Brasov si Terminal Tramvai 41"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1903/29.07.2019 aferent procedurii de atribuire"Lucrari de executie (cu utilaje si dotari) si servicii de elaborare documentatie tehnica proiectare faza PT+DE+DTAD+DTAC+AT din partea Proiectantului pentru construire SALA MULTIFUNCTIONALA - Arena Polivalenta, Bd. Basarabia nr 37-39, Municipiul Bucuresti"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1666/17.07.2019 aferent procedurii de atribuire"Servicii de paza si protectie pentru obiectivele Stadionul Arena Nationala, Teren aferent viitoare Sala Multifunctionala Complex Sportiv Lia Manoliu si Teatrul de Vara Mihai Eminescu"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1586/11.07.2019 aferent atribuirii acordului cadru de "Servicii de dirigentie de santier si consultanta pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitii "Construire Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Liceul Teoretic Benjamin Franklin"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1592/11.07.2019 aferent atribuirii acordului cadru de "Servicii de dirigentie de santier si consultanta pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitii "Construire Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la unele unitati de invatamant"- Scoala Alexandru loan Cuza (fosta Scoala nr. 199), B-dul Nicolae Grigorescu nr. 14, sector 3"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1588/11.07.2019 aferent atribuirii acordului cadru de "Servicii de dirigentie de santier si consultanta pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitii "Construire Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la unele unitati de invatamant"- Scoala Leonardo da Vinci (fosta Scoala nr. 75), Strada Gheorghe Petrascu nr. 55, sector 3"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1584/11.07.2019 aferent atribuirii acordului cadru de "Servicii de dirigentie de santier si consultanta pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitii "Construire Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala nr. 67"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1590/11.07.2019 aferent atribuirii acordului cadru de "Servicii de dirigentie de santier si consultanta pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitii "Construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unele unitati de invatamant"- Scoala Gimnaziala nr. 92, Strada Aleea Vlahita nr. 1A, sector 3"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1582/11.07.2019 aferent atribuirii acordului cadru de "Servicii de dirigentie de santier si consultanta pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitii "Construire Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala nr. 112"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 1447/24.06.2019 aferent atribuirii acordului cadru de "Servicii de specialitate in vederea elaborarii documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor de securitate la incendiu"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 294/17.05.2019 aferent procedurii de atribuire a contractului de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor si executie lucrari de construire pentru obiectivul de investitii,Pasaj Doamna Ghica"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 961/08.05.2019 aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate + PUZ pentru obiectivul de investitii "REALIZARE SPITAL METROPOLITAN CU FUNCTII COMPLEMENTARE, CENTRU DE EXCELENTA,CAMPUS UNIVERSITAR"
 
Rezultatul procedurii cu nr. 407/27.02.2019 aferent procedurii de atribuire a Acordului Cadru privind prestarea serviciilor tehnice de exploatare, operare, mentenanta preventiva pentru instalatii sanitare, termice, ventilatie, instalatii de stins incendiu, instalatii electrice de joasa tensiune si instalatii de curenti slabi, servicii de efectuare revizii tehnice curente si generale pentru ascensoare, servicii de paza si protectie pentru parcare supraterana - Arena Nationala
 
Rezultatul procedurii cu nr 169/22.01.2019 aferent procedurii de atribuire a contractului de Proiectare+ Asistenta Tehnica din partea Proiectantului si Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Consolidare si reamenajare sediu administrativ-Centrul Militar Zonal Bucuresti, str. lcoanei nr. 27, sector 2"
 
Rezultatul procedurii cu nr 55/10.01.2019 aferent procedurii de atribuire a contractului de Servicii de elaborare documentatie tehnica faza PT +DDE, Asistenta Tehnica din partea Proiectantului din programulde "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI" TRASEELE 2, 3 si 4
 
Rezultatul procedurii cu nr 62/11.01.2019 aferent procedurii de atribuire a contractului a contractului de executie lucrari (cu dotari) privind realizarea obiectivului de investitie "Construire Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala nr. 112"
 
Rezultatul procedurii cu nr 64/11.01.2019 aferent procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (cu dotari) privind realizarea obiectivului de investitie "Construire Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala nr. 67"
 
Rezultatul procedurii cu nr 66/11.01.2019 aferent procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (cu dotari) privind realizarea obiectivului de investitie "Construire Complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Liceul Teoretic Benjamin Franklin"

 

 

 

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2019