Cauta pe site:  
     Prima pagină » Pagina anterioară Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868
Data Anunţ
18.12.2018
Anunţ - Public privind rezultatul FINAL al concursului de proiecte de management pentru TEATRUL ION CREANGA.
17.12.2018
Anunţ - Public privind rezultatul concursului de proiecte de management pentru TEATRUL ION CREANGA.
10.12.2018
Anunţ - Public FESTIVITATEA DE PREMIERE 5 LICEE – 5 TEATRE 2018 – EDIȚIA A VIII-A. PROGRAMUL EVENIMENTULUI POATE FI VIZUALIZAT aici. Afisul evenimentului aici.
04.12.2018
Anunţ - PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI anunta publicul interesat asupra emiterii decizie etapei de incadrare revizuita a proiectului EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA S1 APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI, CHEILE TURZII S1 HENRI COANDA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI.
03.12.2018
Anunţ - Public in aplicarea HCGMB nr. 311/2018 și a DPG. nr. 1672/21.09.2018 - Programul privind finanţarea suplimentară  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru stimularea incluziunii.
29.11.2018
Anunţ - Public în aplicarea HCGMB nr. 311/2018 și a DPG. nr. 1673/21.09.2018 - Programul privind finanţarea suplimentară  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare.
28.11.2018
Anunţ - Public: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI anunta publicul interesat asupra depunerii notificarii de revizuire a proiectului EXTINDEREA Sl REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA Sl APA UZATA IN ZONELE GHIDIGENI, OLTENITEI,
CHElLE TURSII Sl HENRI COANDA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI.
21.11.2018
Anunţ - Public privind program granturi.
16.11.2018
Anunţ - Public de recrutare a 5 (cinci) pozitii de membru in Consiliul de Administratie al Societatii Service Ciclop S.A.
16.11.2018
Anunţ - Planul de selectie componenta initiala elaborat de prezenta comisie.
16.11.2018
Anunţ - Scrisoarea de asteptari privind selectia Consiliului de Administratie in sensul O.U.G. nr. 109/201l la SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A., aprobata prin H.C.G.M.B nr. 347/2018.
14.11.2018
Anunţ - public privind organizarea concursului de proiecte de management pentru TEATRUL "Ion Creanga" institutie publica de cultura de interes local al municipiului Bucuresti.
12.11.2018
Anunţ - referitor: solicitare acord de mediu pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti" propus a fi amplasat in intravilanul Municipiului Bucuresti.
06.11.2018
Anunţ - Concursul  „Radio Fiction Desk – ediţia 2018 și piesa elevilor de la Colegiului Naţional ”Sfântul Sava”.
19.10.2018

Raspuns la solicitari de clarificari la procedura privind: Achizitionarea de unitati locative cu destinatia de locuinte pentru personalul angajat in unitatile sanitare aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti ( A.S.S.M.B.)".

13.10.2018
Anunţ - catre UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT eligibile in cadrul programului privind finantarea suplementara prin GRANTURI pentru PERFORMANȚĂ/INCLUZIUNE.
09.10.2018

Invitatia de participare: Achizitionarea de unitati locative cu destinatia de locuinte pentru personalul angajat in unitatile sanitare aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti ( A.S.S.M.B.)".
Documentatia de atribuire
Formulare (in format editabil)
NORMA INTERNA privind achizitionarea sau inchirierea de imobile de catre MUNICIPIUL BUCURESTI

03.10.2018
Anunţ - LANSARE PROIECT 5 LICEE 5 - TEATRE. EDIȚIA A VIII-A a proiectului va aduce din nou adolescenţii pe şi în faţa scenei. Agenda evenimentului aici. Afisul evenimentului aici.
26.09.2018
Anunţ - In aplicarea HCGMB nr. 311/2018, metodologia privind acordarea granturilor pentru performanta aprobata prin DPG. nr. 1673/21.09.2018.
21.09.2018
Anunţ - In aplicarea HCGMB nr. 311/2018, metodologia privind acordarea granturilor pentru incluziune aprobata prin DPG. nr. 1672/21.09.2018.
10.09.2018
Anunţ - Municipiul Bucuresti "inchiriaza imobile/unitati locative de la proprietar in vederea subinchirierii catre persoanele/familiile care se regasesc in urmatoarele categorii: cazuri sociale, de urgenta cat si persoane/familii evacuate sau in curs de evacuare din Zona Pilot A a Centrului Istoric".
07.09.2018
Anunţ - ÎN APLICAREA HCGMB NR. 311/2018, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A ELABORAT METODOLOGIILE PENTRU ACORDAREA GRANTURILOR PENTRU PERFORMANȚĂ ȘI GRANTURILOR PENTRU INCLUZIUNE.
31.08.2018 Avand in vedere procedura aplicata prin Norma Interna, postata pe site-ul www.pmb.ro in data de 24.07.2018, ce a avut ca obiect "Achizitionarea de imobile/unitati locative - destinatie de locuinte - de 1,2,3 camere pe raza Municipiului Bucuresti", va comunicam ca Autoritatea Contractanta a luat decizia anularii aplicarii procedurii.
25.07.2018
Anunţ - Municipiul Bucuresti inchiriaza imobile/unitati locative de la proprietar in vederea subinchirierii catre persoanele/familiile care se regasesc in urmatoarele categorii: cazuri sociale, de urgenta cat si persoane/familii evacuate sau in curs de evacuare din Zona Pilot A a Centrului lstoric.
24.07.2018
Anunţ - Achizitie imobile/unitati locative cu destinatia de locuinte: Caiet de sarcini si Anexe.
NOTA: Tinand cant de faptul ca data de 15.08.2018 este declarata sarbatoare legala, data deschiderii ofertelor depuse este 14.08.2018 ora 15.00.
09.07.2018
Anunţ - privind PLANUL DE SELECTIE pentru Componenta initiala in vederea desemnarii membrilor in Consiliul de Administratie al Societtatii Service Ciclop S.A..
09.07.2018
Anunţ - Scrisoarea de asteptari privind selectia Consiliului de Administratie in sensul O.U.G. nr. 109/2011 la SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A., aprobata prin H.C.G.M.B nr. 347/2018.
02.07.2018
Anunţ - privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii terenurilor aflate in proprietatea Municipiului Bucuresti situate in:
14.06.2018
Anunţ - Achizitie imobile/unitati locative cu destinatia de locuinte.
08.06.2018
Anunţ - referitor la contractul de prestari servicii pentru organizarea evenimentului "Solutii smart pentru traficul in Bucuresti" atribuit in baza H.C.G.M.B. nr. 130/28.03.2018 pentru aprobarea Normei Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor catre si intre entitatile juridice la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar.
07.06.2018
Anunţ - Final 5 licee 5 muzee 2018 la Muzeul Satului. Agenda evenimentului aici. Afisul evenimentului aici.
30.05.2018
Anunţ - „Radio Fiction Desk - 2018” la Colegiul Naţional ”Gheorghe Lazăr”. Afisul evenimentului aici.
11.05.2018
Anunţ - Marţi, 15 mai, începând cu ora 12,00, la Liceul Teoretic ”Tudor Vladimirescu”, se va desfăşura cel de-al doilea work-shop al ediţiei, avându-l ca invitat special pe cunoscutul actor Mircea Constantinescu. Afisul evenimentului aici.
11.05.2018
Anunţ - public privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii terenurilor aflate in proprietatea Municipiului Bucuresti situate in...
09.05.2018
Anunţ - public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in zonele Ghidigeni, Oltenitei, Cheile Turzii si Henri Coanda din Municipiul Bucuresti".
18.04.2018
Anunţ - privind Concursul Naţional pentru Elevi cu Deficienţe de Auz – ediția a VIII-a, București. Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, Inspectoratul Şcolar al Municipiului București și Ministerul Educației Naționale organizează, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti, în perioada 18 – 21.04.2018, cea de-a VIII-a ediţie a Concursului Naţional pentru Elevi cu Deficienţe de Auz. Obiectivul general al concursului este stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play. Programul concursului poate fi consultat aici. Programul evenimentului de deschidere poate fi consultat aici.
12.04.2018
Anunţ - privind Ediţia a IV-a a Proiectului „Radio Fiction Desk”  debutează la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” . Joi, 12 aprilie începând cu ora 12,00, la Colegiul Naţional ” Mihai Eminescu”, lansăm cea de-a patra ediţie a Proiectului „Radio Fiction Desk”, unde se va desfăşura primul work-shop al ediţiei, avându-l ca invitat special pe îndrăgitul actor Marius Rizea. Afisul evenimentului aici.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Casa de Cultura Fr. Schiller.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Scoala de Arta Bucuresti.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Teatrul de COMEDIE.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Teatrul MASCA.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Teatrul MIC.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Teatrul C-tin TANASE.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Teatrul TANDARICA.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Universitatea Populara I.I. Dalles.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Teatrul BULANDRA.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Teatrul Ion CREANGA.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la Teatrul NOTTARA.
23.03.2018
Anunţ - PRIVIND REZULTATUL FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2017 si RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE 2017 la CIRCUL METROPOLITAN BUCURESTI.
22.03.2018
Anunţ- Ambasada S.U.A. ii premiaza pe castigatorii concursului de clipuri video pentru elevi "TOATE FIINTELE UMANE SE NASC LIBERE SI EGALE IN DEMNITATE SI DREPTURI".
20.03.2018
Anunţ- FINAL organizare concurs de mesaje SMS "Cel mai frumos gând pentru mama mea" - Ediţia a XIII-a.
08.08.2018
Anunţ- FINAL ORGANIZARE EXPOZIŢIE DE MĂRŢIŞOARE ŞI FELICITĂRI - EDIŢIA A XIII-A.
23.02.2018
Anunţ- privind atribuire Contractul de prestări servicii „Servicii de organizare evenimente în Piaţa Universităţii, zona Esplanada cu statui, în perioada februarie-martie 2018”.
23.02.2018
Anunţ- Organizare concurs de mesaje SMS "Cel mai frumos gând pentru mama mea" - Ediţia a XIII-a.
23.02.2018
Anunţ- ORGANIZARE EXPOZIŢIE DE MĂRŢIŞOARE ŞI FELICITĂRI - EDIŢIA A XIII-A.
23.02.2018
Anunţ- A început ediţia cu numărul 11 a proiectului 5 licee - 5 muzee. Agenda întalnirii poate fi consultată aici.
05.02.2018

Anunţ- privind dezbaterea publică a propunerilor de elaborare a Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Bucureşti şi a Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în Municipiul Bucureşti.

Accesul în sală se va face în limita locurilor disponibile, în acest sens vă rugăm să vă exprimaţi intenţia de participare la dezbaterea publică organizată pentru propunerile de elaborare a planurilor de calitate a aerului prin înscriere pe adresa de e-mail: dezbatere.planuricalitateaer@pmb.ro.

Înscrierea pentru luarea de cuvânt asupra propunerilor de elaborare a Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Bucureşti şi a Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în Municipiul Bucureşti se poate face pe adresa de e-mail:dezbatere.planuricalitateaer@pmb.ro.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a dezbaterii publice timpul alocat luării cuvântului este de maxim 3 minute.

22.01.2018
Anunţ- privind Contractul de prestări servicii atribuit în baza H.C.G.M.B. nr. 596/22.11.2017 pentru aprobarea Normei Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor către entităţile juridice la care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar şi în conformitate cu art. 31 alin.(1) şi (3) din Legea nr. 98/2016, art. 47 alin. (1) şi (3), din Legea nr.99/2016 COD CPV 79952000-2 - Servicii de organizare evenimente în cadrul Muzeului de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici.
16.01.2018
Anunţ- privind elaborarea Planului de Mentinere a Calitatii Aerului in Municipiul Bucuresti.
Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020