Cauta pe site:  
     Prima pagină » Contact » Telefoane PMB Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Lista numerelor de telefon
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

TELEFOANE - P.M.B.

INTERIOR

CABINET PRIMAR GENERAL 

1110/1111

CABINET VICEPRIMAR 1

2101

CABINET VICEPRIMAR 2

2201

SECRETAR GENERAL 

3102

CABINET SECRETAR GENERAL

3102/3043

CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL

1164/1165

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

4101

DIRECȚIA VENITURI

5044/5043

DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET

4147

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

2040

DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII

2301

DIRECȚIA URMĂRIRE PROIECTE

2065
2041
2042
2043
2063

DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

2045

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

SERVICIUL PROIECTE URBANE

3042

SERVICIUL RELATII CU CETĂȚENII - CIDRC

021.302.15.15

DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURA

5075

DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE

2027

DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE

5012

DIRECTIA GENERALĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ, STATISTICI ȘI STRATEGII

4041/4040

Secretariat

4041

DIRECȚIA ÎNZESTRARE MATERIALĂ ȘI VOLUNTARIAT

4025
4027
4028
4029
4030
4039

DIRECȚIA STATISTICI ȘI STRATEGII

4182
1133

SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURALĂ

1141
1142
1139
1180

DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ

4022

DIRECȚIA INFORMATICĂ

4023

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

4010

DIRECȚIA PATRIMONIU

5020
5516

DIRECȚIA DE MEDIU

4204

DIRECȚIA JURIDIC

3000
3002
3003
3008
3009
3010
3011
3023
3076
3078
3080
3081
3082
3083
3087
3088
3089
3090
3095
3106

DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

2060
2074

DIRECȚIA INTEGRITATE

1188

DIREȚIA TRANSPORTURI

2022

SERVICIUL AUTORIZĂRI AUTO

2011

BIROUL STRATEGIE SI TRANSPORT URBAN

2082

SERVICIUL SISTEMATIZARE TRAFIC

2009

DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1126

DIREȚIA DE PRESĂ

5102
5096

DIRECȚIA RELAȚIA CU ONG SINDICATE SI PATRONATE

1130
1131
1132

DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE ȘI PROTOCOL

1145

DIRECȚIA CULTURĂ, ÎNVATĂMÂNT, TURISM

2051
2052
2067

DIRECȚIA MONITORIZARE RECUPERARE DEBITE/ CREANȚE

5042
5045
5507

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI EVIDENȚE DEBITE/ CREANȚE, URMĂRIRE CONTRACTE

5042
5040
5508
5032

BIROUL VERIFICARE ȘI MONITORIZARE HOTARÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE

5503

SERVICIUL RECUPERARE ȘI EXECUTARE SILITĂ

5045
5095
5047
5101

DIREȚIA SPAȚIU LOCATIV ȘI CU ALTĂ DESTINAȚIE

5089

SERVICIUL ANALIZĂ SPAȚIU LOCATIV ȘI CU ALTĂ DESTINAȚIE

5073
5087
5074
5068

SERVICIUL MONITORIZARE A SPAȚIILOR LOCATIVE ȘI A SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE

5070
5114
5072
5058
5071

Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020