Cauta pe site:  
     Prima pagină » Contact » Solicitaţi informaţii de interes public Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Informații de interes public
Solicitări Informaţii de interes public conform legii nr. 544 /2001

Potrivit Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2020

Direcția Asistență Tehnică și Juridică prin Serviciul Transparență Decizională-Biroul pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 asigură comunicarea informaţiilor de interes public la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, iar prin Serviciul transparență decizională asigură îndeplinirea procedurilor de informare și consultare a cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, pentru proiectele de hotărâri care cad sub incidența Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și modificată.

Persoanele responsabile pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 din cadrul direcției:

  1. Șef serviciu transparență decizională- Nicoleta Sunică;

  2. Consilier juridic superior - Genţiana Barcan;

  3. Expert superior - Dana Iuliana Duca;

  4. Expert superior - Reza Constanța Bîtlan;

  5. Expert superior - Tiberiu Pârvu;

  6.Consilier juridic superior - Elena Liliana Miu;

  Persoanele responsabile pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 din cadrul direcției:

  7. Șef birou pentru aplicarea Legii nr. 544/2001- Georgeta Raportaru;

  8. Expert superior - Reluța Elena Baciu;

  9. Expert superior - Andreea Mihaela Voicilă;

  10. Expert asistent- Lucia Lazăr.


  Telefon: 021.305.55.00/interior: 3021, 3022, 3044, 3109.

  Program de funcţionare: Luni-Vineri: 08:00-16.00.

  Legislaţie:

  1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată

  Forma actualizată a Legii nr. 544/2001 se regăseşte şi la adresa:

  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

  -2. Norme metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001-actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016

  Forma actualizată a normelor metodologice se regăseşte şi la adresa:

  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

  Documente utile:

  1. Formulaţi o solicitare în baza Legii nr. 544/2001

  Solicitare în baza Legii nr. 544/2001-Model de cerere

  Dacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea / reclamaţia, puteţi lista documentul-tip.

  2. Reclamaţi un răspuns negativ

  Formular reclamaţie răspuns negativ-Model

  Dacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea / reclamaţia, puteţi lista documentul-tip.

  3. Reclamaţi lipsa unui răspuns

  Formular reclamaţie privind lipsa unui răspuns-Model

  Dacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea / reclamaţia, puteţi lista documentul-tip.

  Modalități de contestare ale deciziilor:

  în cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) si 2 b) ale Normelor metodologice.

  De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

  Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001

  Buletin informativ 2024

  Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

  Art. 5

  (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

  a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

  b) structura organizatorica atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

  c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

  d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

  e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

  f) programele și strategiile proprii;

  g)  lista cuprinzând documentele de interes public;

  h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

  i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

  Buletin informativ arhiva:

  Lista cuprinzând documentele de interes public și lista documentelor produse și sau gestionate de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București (anexele 7 si 8 la buletinul informativ):

  a) lista cuprinzând documentele de interes public;

  b) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

  !! Solicitările ce nu se regăsesc în întregime în lista publicată vor urma traseul solicitărilor curente, în sensul că solicitarea se depune la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii însoţită de toate actele necesare soluţionării;

  Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
  Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020