Cauta pe site:  
     Prima pagină » Contact » Solicitaţi informaţii de interes public Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Informații de interes public
SOLICITĂRI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR. 544/2001

Potrivit Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2018

Direcția Asistență Tehnică și Juridică prin Serviciul Transparență Decizională asigură comunicarea informaţiilor de interes public la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti

Telefon: 021.305.55.00/interior: 31, 3021, 3022, 3044.

Program de funcţionare: Luni-Vineri: 08:00-16.00.


Legislaţie:

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată
Forma actualizată a Legii nr. 544/2001 se regăseşte şi la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

2. Norme metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001-actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016

Forma actualizată a normelor metodologice se regăseşte şi la adresa:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996


Documente utile:

1. Formulaţi o solicitare în baza Legii nr. 544/2001
Solicitare în baza Legii nr. 544/2001-Model de cerere
Dacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea/ reclamaţia, puteţi lista documentul-tip.

2. Reclamaţi un răspuns negativ
Formular reclamaţie răspuns negativ-Model
Dacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea/ reclamaţia, puteţi lista documentul-tip.

3. Reclamaţi lipsa unui răspuns
Formular reclamaţie privind lipsa unui răspuns-Model
Dacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea/ reclamaţia, puteţi lista documentul-tip.


Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) si 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 36 din H.G. nr. 123/2002.


Lista cuprinzând documentele de interes public și lista documentelor produse și sau gestionate de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București(anexele 7si 8 la buletinul informativ)

Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001

BULETIN INFORMATIV (LEGEA NR. 544/2001)
!!! Solicitările ce nu se regăsesc în întregime în lista publicată,vor urma traseul solicitărilor curente, în sensul că solicitarea se depune la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii însoţită de toate actele necesare soluţionării;

Actele necesare fiecărui tip de cerere, acte transmise către C.I.D.R.C.;
Cererile în formatul transmis de Direcţia Patrimoniu şi lista actelor necesare fiecărui tip de solicitare în parte.
Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020