Cauta pe site:  
     Prima pagină » Hărţi » Registrul spațiilor verzi Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Directia de Mediu - Registrul spațiilor verzi
Direcţia de Mediu

B-dul Regina Elisabeta nr.47,
sector 5
Tel. 021/305.55.00 int 4108


 

Administraţia publică locală a fost obligată să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţii administrative prin realizarea registrului spaţiilor verzi, atât datorită obiectivelor prevăzute în Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Municipiului Bucureşti, aprobat prin H.C.G.M.B. nr.294/2005, cât şi datorită apariţiei Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

În vederea îndeplinirii acestei obligaţii, Primăria Municipiului Bucureşti a finalizat Registrul Spaţilor Verzi din Municipiul Bucureşti la finele anului 2011.

Registrul Spaţilor Verzi este un sistem informatic de înregistrare şi evidenţă a spaţiilor verzi aflate pe teritoriul Municipiului Bucureşti, inventariate în perioada 2010-2011, cuprinzând:
• spaţiile verzi din Municipiul Bucureşti aflate în domeniul public: parcuri, grădini, scuaruri, baze sportive, spaţiile verzi din cadrul ansamblurilor de locuinţe/instituţiilor publice, etc;
• arborii izolaţi plantaţi pe aliniamentele arterelor de circulaţie, pe terenurile instituţiilor administraţiei publice, ale instituţiilor de învăţământ public, ale instituţiilor de cultură, ale ansamblurilor de locuinţe, ale lăcaşurilor de cult, ale cimitirelor etc.;
• arborii/arbuştii ocrotiţi.

Obiectivul principal al întocmirii Registrului Spaţiilor Verzi din Municipiul Bucureşti a fost stabilirea indicelui de spaţiu verde total pe cap de locuitor în capitală, aşa cum este menţionată cerinţa Uniunii Europene în O.U.G. nr.114/2007 privind modificarea şi completarea O.U.G.nr.195/2005 pentru protecţia mediului prin auditarea suprafeţei spaţiilor verzi.

Conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, administraţia publică locală are obligaţia de a reactualiza registrului spaţiilor verzi ori de câte ori apar modificări.

Prin urmare, Municipalitatea Bucureşti a stabilit ca obiectiv general pentru anul 2015, actualizarea Registrului Spaţiilor Verzi, şi în special identificarea tipului de proprietate al terenului-spaţiu verde, în vederea completării fişei spaţiului verde în conformitate cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.1.466/2010 pentru modificarea Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr.1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi, alocând fondurile necesare în bugetul aprobat pe anul 2015.

În prezent, Registrul Spaţiilor Verzi din Municipiul Bucureşti nu are valoare administrativă şi nu produce efecte  juridice, terenurilor amenajate sau înregistrate ca spaţii verzi, indiferent de regimul juridic fiindu-le aplicate prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

Pentru accesarea Registrului Spaţiilor Verzi ale Municipiului Bucureşti apăsaţi aici.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020