Cauta pe site:  
     Prima pagină » Servicii » Transporturi / Drumuri/Mobilitate Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Direcţia Transporturi
Direcţia Transporturi

B-dul Regina Elisabeta nr.47,sector 5,
Tel: 021.305.55.00/2022
021.305.55.55/2022

Atribuții:
 • Elaborează metodologia de autorizare a transportului public urban în regim de taxi, în regim de închiriere şi a transportului local de persoane (prin servicii regulate, regulate speciale, etc.).
 • Promovează relaţiile cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADTPBI) şi cu alţi parteneri interni/externi privind dezvoltarea locală, metropolitană/ regională, transportul integrat si alternativ.
 • Promovează conceptul şi strategia Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) 2016-2030 pentru regiunea Bucureşti-Ilfov.
 • Promovează măsurile aplicabile în domeniul transporturilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului (P.I.C.A.) în municipiul Bucureşti în perioada 2018-2022.
 • Promovează principiile Proiectului C.R.E.A.T.E. (Congestion Reduction in Europe, Advancing Transport Efficiency), privind reducerea congestiei în trafic în municipiul Bucureşti, prin încurajarea unui transfer de la autovehicule către moduri de transport mai sustenabile;

Colaborează cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) în scopul coordonării, reglementării şi verificării activităţilor Companiei Municipale Managementul Traficului Bucureşti S.A. (C.M.M.T.), Companiei Municipale Parking Bucureşti S.A. (C.M.P.) şi Companiei Municipale Managementul Transportului Bucureşti S.A. (C.M.M.Trans.).Colaborează cu alte entități implicate pentru asigurarea managementului calității serviciilor în transportul public local.

 • Participă cu alte entități specializate la sistematizarea rețelei stradale din Municipiul București și reglementarea circulației rutiere.
 • Participă, împreună cu alte entități specializate, la monitorizarea parcajelor la nivelul municipiului București.
Informatii Publice

Accesul autovehiculelor grele în municipiul Bucureşti

Baza legală a activitaţii: HCGMB nr. 134/2004, HCGMB nr. 132/2005, HCGMB Nr. 300/ 2006 , HCGMB Nr. 236/2018, HCGMB Nr. 244/2019, HCGMB Nr. 139/2020

Circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în zonele A și B din municipiul București se efectuează numai în baza AUTORIZAȚIEI DE CIRCULAȚIE emisă de către Primăria Municipiului București.

Circulația în baza unei dovezi ce atestă efectuarea plătiții taxei aferente autorizării NU echivalează cu acordarea dreptul de circulație conferit prin autorizația de circulație eliberată de către Primăria Municipiului București.

Efectuarea transportului fără autorizație de circulație sau în baza unei autorizații care nu corespunde datelor și documentelor comunicate de către Primăria Municipiului București, se sancționează contravențional potrivit art. 10 lit. a) din HCGMB 134/2004, cu completările și modificările ulterioare, cu aplicarea unei amenzi contravenționale de la 4.000 la 5.000 lei.

Modalități de plată și de eliberare autorizații de circulație pentru autovehicule destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizata mai mare de 5 tone în municipiul București

1. card bancar - online:

Accesează aici

Eliberarea autorizației de circulație se efectuează electronic, la adresa de email a solicitantului împreună cu confirmarea plății.

Precizăm că suma achitată de către solicitanți reprezintă taxă pentru emiterea unor autorizații de circulație pentru autovehicule grele în municipiul București. Chitanța prin care a fost efectuată plata sau extrasul de cont de la bancă, împreună cu autorizația emisă de către instituția noastră, reprezintă documente justificative legale în vederea înscrierii în contabilitate a acestei operațiuni.

2. ordin de plată (pentru persoane juridice) sau mandat poștal (pentru persoane fizice)

CONT IBAN: RO79 TREZ 7002 1160 203 XXXXX
BENEFICIAR: PMB
BANCA: DTCPMB
COD FISCAL: 4267117
EXPLICAŢIE: TAXĂ CONFORM HCGMB 134/2004

Eliberarea autorizației de circulație se poate efectua de la Registratura P.M.B cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, București, fiind necesară prezența fizică a solicitantului și setul de documente solicitat de emitentul autorizației, în copie sau original după caz.

Documentele solicitate sunt:

 1. Cerere pentru eliberarea autorizației de circulație pentru autovehiculele destinate transportului de bunuri si a utilajelor cu masa totala autorizata mai mare de 5T in Municipiul Bucuresti - https://www.pmb.ro/autorizatii-avize/formulare-tipizate/9/42
 2. Certificat de înmatriculare autovehicul (copie)
 3. Documente care dovedesc plata contravalorii autorizației conform taxelor stabilite (copie)
 4. Autorizația de construire, după caz
 5. Contractul prestator - beneficiar, după caz

Mențiune: persoanele fizice/juridice care nu se pot prezenta la registratură în vederea eliberării autorizației pot prezenta dovada efectuării plății prin email cu mențiunea că autorizațiile solicitate vor fi eliberate după atestarea încasării de către Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului București.

Dovada plății se comunică în vederea verificării încasării cu minim 7 zile anterior datei pentru care se solicită autorizația, la adresa autorizatie-utilajegrele@pmb.ro – cu titlul VERIFICARE PLATĂ IN VEDEREA AUTORIZARII.


Zona A:

Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Bd. O.Goga, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. Mitropolit Nifon, Bd. Libertăţii, Calea 13 Septembrie, Şos. Pandurilor, Şos. Grozăveşti, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Calea Griviţei, Şos. N. Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. I. Mihalache, Bd. Averescu, Bd. C-tin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikovski, Str. B. Văcărescu, Str. Tunari, Bd. Dacia.

Zona B:
Bd. Aerogării, Str. Alex. Şerbănescu, Str. B. Văcărescu, Str. Fabrica de Glucoză, Şos. Petricani, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina, Şos. Fundeni, Str. Morarilor, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Şos. Vitan Bârzeşti, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Şos. Giurgiului, Str. Alex.Anghel, Str. Zeţarilor, Prelungurea Ferentari, Calea Ferentari, Str. M. Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Braşov, Şos. Virtuţii, Calea Crângaşi, Pasaj Grant, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Pasaj Jiului, Str. Băiculeşti, Şos. Străuleşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad.

Conform H.C.G.M.B. nr. 108/2023 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2024:

Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București:

Taxe (valabile de la 01.01.2024) Taxa pe zi Taxa pe lună.
Zona A
între 5 - 7,5 t inclusiv 312 lei 2.699 lei
între 7,5 - 12,5 t inclusiv 610 lei 5.399 lei
între 12,5 - 16 t inclusiv 1.219 lei 10.798 lei
între 16 - 22 t inclusiv 1.830 lei 16.198 lei
între 22 - 40 t inclusiv 2.438 lei 21.598 lei
mai mare de 40 t 3.032 lei 26.997 lei
Taxe (valabile de la 01.01.2024) Taxa pe zi Taxa pe lună.
Zona B
între 5 - 7,5 t inclusiv 86 lei 675 lei
între 7,5 - 12,5 t inclusiv 157 lei 1.351 lei
între 12,5 - 16 t inclusiv 240 lei 2.025 lei
între 16 - 22 t inclusiv 312 lei 2.699 lei
între 22 - 40 t inclusiv 382 lei 3.381 lei
mai mare de 40 t 469 lei 4.050 lei

Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării:

Taxe (valabile de la 01.01.2024) Taxă
-tractoare, maşini şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, troleibuzele şi tramvaiele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul în municipiul Bucureşti 405 lei/vehicul
- mopede ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul în municipiul Bucureşti 55 lei/vehicul
-taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare 32 lei/certificat
-taxa pentru eliberarea placuței cu numărul de înregistrare 40 lei/placuță

17.06.2024 ANUNTUL PRIVIND ELIBERAREA AUTORIZATIILOR TAXI ATRIBUITE PRIN PROCEDURA APROBATĂ PRIN HCGMB NR. 68/29.02.2024

31.05.2024 REZULTAT PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE DELEGATA CONFORM H.C.G.M.B. NR. 68/29.02.2024 - AUTORIZATII TAXI

14.05.2024Anunt privind demararea procedurii de vizare a autorizatiilor de transport persoane in regim de taxi si prelungire a autorizatiilor taxi a caror perioada de valabilitate expira la data de 14.07.2024

15.03.2024Anunț privind declanșarea procedurii de atribuire autorizații taxi, începând cu 15.03.2024

11.07.2023Anunț privind declanșarea procedurii de selecție a consultanților din cadrul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București conform DPG nr. 1113 din data de 28.06.2023 (activitate neremunerata)

15.06.2023Anunt privind demararea procedurii de vizare a autorizatiilor de transport persoane in regim de taxi si prelungire a autorizatiilor taxi a caror perioada de valabilitate expira la datele de 14.08.2023, 27.08.2023, 16.09.2023

24.04.2023Anunt privind demararea procedurii de vizare a autorizatiilor de transport persoane in regim de taxi si prelungire a autorizatiilor taxi a caror perioada de valabilitate expira la data de 09.06.2023

19.12.2022Anunt privind eliberarea autorizatiilor taxi atribuite prin procedura de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport persoane in regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucuresti (HCGMB nr. 293/02.06.2022)

07.11.2022ANUNT privind demararea procedurii de vizare a autorizatiilor de transport persoane in regim de taxi si prelungire a autorizatiilor taxi a caror perioada de valabilitate expira la data de 31.12.2022

11.10.2022Rezultat procedura de atribuire in gestiune delegata conform H.C.G.M.B. 239/02.06.2022 (RECTIFICAT)

27.07.2022Rezultat procedura de atribuire in gestiune delegata conform H.C.G.M.B. 147/07.03.2022

17.06.2022ANUNT privind declanșarea procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului București

11.04.2022ANUNT privind eliberarea către transportorii autorizați a desfășura activitatea de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Mun. București a autorizațiilor taxi prelungite pentru perioada 2020-2025

15.03.2022ANUNT privind declanșarea procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului București

07.03.2022ANUNT privind deschiderea listei de așteptare în vederea declanșării procedurii de atribuire în gestiune delegată

Comisia Tehnică de Circulaţie

GHID privind cuprinsul dosarului pentru avizare în Comisia Tehnică de Circulaţie

Ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Circulație a municipiului București:

20 iunie 2024
18 iunie 2024 - Comunicat
13 iunie 2024
06 iunie 2024
30 mai 2024
23 mai 2024
16 mai 2024
09 mai 2024
25 aprilie 2024
18 aprilie 2024
11 aprilie 2024
04 aprilie 2024
28 martie 2024
21 martie 2024
14 martie 2024
07 martie 2024
29 februarie 2024
22 februarie 2024
15 februarie 2024
08 februarie 2024
01 februarie 2024
25 Ianuarie 2024
18 Ianuarie 2024
11 Ianuarie 2024

Ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Circulație - arhivă

Informații privind activitatea de taxi:
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 11.06.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 31.05.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 28.05.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 16.05.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 22.04.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 22.03.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 13.03.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 23.02.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 14.02.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 06.02.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 17.01.2024
SITUATIA AUTORIZATIILOR TAXI LA DATA DE 08.01.2024

VALOAREA REDEVENTEI
SFATURI PENTRU CLIENTII SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE îN REGIM DE TAXI:
GHIDUL UTILIZATOR TAXI
SFATURI DE URMAT CLENTI TAXI
IN ATENTIA PERSOANELOR CARE SOLICITA ELIBERAREA CAZIERULUI DE CONDUITA PROFESIONALA:
CERERE PENTRU ELIBERAREA CAZIERULUI DE CONDUITA PROFESIONALA - formular nou
DECLARATIE PE PROPIE RASPUNDERE A CONDUCATOR AUTO/PERSOANA DESEMNATA/DISPECER
IN ATENTIA DISPECERATELOR TAXI ȘI A TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI:
LISTA cu numele si prenumele persoanelor incluse in Baza de date a cazierului de conduita profesionala

Informații privind situația autorizațiilor taxi - arhivă

Registru dispecerate:
SITUATIA DISPECERATELOR TAXI AUTORIZATE LA DATA DE 28.05.2024
SITUATIA DISPECERATELOR TAXI AUTORIZATE LA DATA DE 17.04.2024
SITUATIA DISPECERATELOR TAXI AUTORIZATE LA DATA DE 13.02.2024

Registru dispecerate - arhivă

Contact

Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020