Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Consiliul General al Mun. Bucureşti » Situaţii financiare anuale Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Situaţii financiare anuale 2019
   
0 Opis
1 Politici contabile
2

Note explicative / Raport de analiza

3 Anexa1 Bilanţ
4 Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial
5 Anexa 3 Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03)
6 Anexa 4 Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04)
7.1 Anexa 7.1 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii - cheltuieli;
7.2 Anexa 7.2 Contul de execuţie a bugetului local – cheltuieli
7.3 Anexa 7.3 Contul de executie al imprumuturilor extene - cheltuieli
7.4 Anexa 7.4 Contul de executie al imprumuturilor interne - cheltuieli
7.4 Anexa 7.5 Detalierea cheltuielilor - fonduri externe nerambursabile
8 8: Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - venituri
9 9: Contul de executie a bugetului local - venituri
10 10: Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
11 11: Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri
12 12: Situtatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
13 13: Situatia sumelor primite de la Comisia Europeana/ alti donatori si a platilor din FEN postaderare
14 14: Venituri si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ- teritoriale
15 15: Situatia platilor restante
16 16: Situatia actiunilor/ partilor sociale detinute direct/ indirect de catre unitatile admnistrativ- teritoriale, la operatorii economici
17 17: Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor
18 18: Situati activelor fixe
19 19: Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala

 

 

       
Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020