Cauta pe site:  
     Prima pagină » Pagina anterioară Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

Actele administrative adoptate de CGMB atat cele cu caracter normativ, cat si cele cu caracter individual

Alte documente  care fac obiectul aducerii la cunoștință publică

Notă pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea C.G.M.B. nr. 624/31.10.2022
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea C.G.M.B. nr. 470/29.09.2022
Încheierea ședinței publice a Curții de Apel București din 17.06.2021
Extras Portalul instanțelor cu privire la suspendarea executării DPG nr. 1454/20.07.2022
HOTĂRÂREA NR. 453 privind aprobarea încadrării urbanistice corespunzătoare unor terenuri, ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive
Decizia civilă nr. 340/01.03.2022, pronunțată în dosarul nr. 1289/2/2019
Decizia Civilă nr. 1678/2022 privind anularea HCGMB nr. 422/31.07.2019.
Sentința Civilă nr. 1596/2021 privind suspendarea de drept a executării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 56/14.02.2020, a încetat
Notă privind rectificarea Hotărârii nr. 236 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 în ședința din data de 29.08.2019
Notă privind rectificarea Hotărârii nr. 238 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 în ședința din data de 27.07.2022
Decizia civilă nr. 1068/07.06.2022, pronunțată în dosarul nr. 18213/3/2020
Sentința civilă nr. 251/20.01.2021, pronunțată în dosarul nr. 18213/3/2020, având ca obiect anulare act administrativ - HCGMB nr. 49/31.01.2019
Decizia civilă nr.1736/29.06.2022 pronunțată în dosarul nr.4203/3/2021,prin care s-a respins recursul împotriva sentinței civilă nr.4853/02.09.2021
Extrasul de pe Portalul instanțelor – suspendare executare HCGMB nr. 402/26.11.2021
Notă privind rectificarea Hotărârii nr. 114 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 în ședința din data de 20.04.2022
Decizia Civilă 1182/2020 împotriva sentinței civile 4580/2019
Sentința Civilă nr. 4580/2019 privind anularea HCGMB nr. 522/31.10.2017
Sentința civilă nr. 860/17.02.2022pronunțată în dosarul nr. 37533/3/2021, având ca obiect suspendarea HCGMB nr. 443/26.07.2018, HCGMB nr. 242/18.06.2020 și HCGMB nr. 339/13.08.2020
Sentința civilă nr. 7287/23.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 25473/3/2020, având ca obiect anularea HCGMB nr. 242/18.06.2020
Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 144/16.06.2022 privind aprobarea prelungirii duratei trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a străzilor și suprafețelor de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 294/02.06.2022
Decizia civilă nr. 2569/2021
Sentința civilă nr. 2004/08.04.2022 pronunțată în dosarul nr. 21051/3/2021, având ca obiect anularea HCGMB nr. 231/23.04.2019
Extras Portalul instanțelor cu privire la anularea HCGMB nr. 231/23.04.2019
Decizia civilă nr. 1544/30.06.2021, în dosarul nr. 34620/3/2016 - anulare act administrativ - HCGMB nr. 79/31.03.2016 privind aprobare PUZ str. Mântuleasa nr. 7-9, sector 2, București
NOTĂ pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 105/27.04.2021
Sentința civilă nr. 860/17.02.2022, în dosarul nr. 37533/3/2021, având ca obiect suspendarea HCGMB nr. 339/13.08.2020, HCGMB nr. 443/26.07.2018 și HCGMB nr. 242/18.06.2020
Sentința Civilă nr. 3703/02.06.2021, pronunțată în dosarul nr. 43874/3/2018, cu privire la HCGMB nr. 531/23.08.2018
Decizia Civilă nr. 1679/04.04.2019, pronunțată în dosarul nr. 32472/3/2018, cu privire la HCGMB nr. 531/23.08.2018
Sentința Civilă nr. 6484/18.10.2018, pronunțată în dosarul nr. 32472/3/2018, având ca obiect suspendarea executării HCGMB nr. 531/23.08.2018
Decizia civilă nr. 79/R/09.02.2022, în dosarul nr. 5117/3/2021, având ca obiect anulare act administrativ
Sentința civilă nr. 845/CA/30.09.2021, în dosarul nr. 5117/3/2021, având ca obiect anulare act administrativ - HCMBSU nr. 26/02.11.2020
Sentința civilă nr. 1967/24.03.2021 pronunțată de către Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ în dosarul nr. 39109/3/2019 rămasă definitivă la data de 04.01.2022, prin nerecurare, prin care s-a anulat HCGMB nr. 234/2019
Suspendarea executării HCGMB nr. 339/13.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Sector 2, București, a HCGMB nr. 443/26.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zona de Sud a Sectorului 4, București și a HCGMB nr. 242/18.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Coordonator Sector 5, București,
Sentința civilă nr. 6463/28.10.2021 cu privire la anularea HCGMB nr. 437/31.07.2019.
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCGMB nr. 5/31.01.2022 privind revocarea HCGMB nr. 171/31.05.2013.
Decizia nr. 2299/17.11.2021 din Dosarul nr. 30825/3/2020/a1 cu privire la încetarea suspendării executării Hotărârii CGMB nr. 715/18.12.2019.
Notă privind RECTIFICAREA unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 260 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 București în ședința din data de 26.08.2021.
Suspendarea de drept a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 712/18.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)- Strada Școala Floreasca nr. 28, Sector 1.
Suspendarea de drept a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 243/18.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Strada Sublocotenent Constantin Godeanu nr. 151, NC258069, Sector 1
Sentința civilă nr. 6584/02.11.2021 prin care s-a anulat în parte Hotărârea C.M.B.S.U. nr. 61/02.10.2021
Sentința civilă nr. 299/05.02.2021 cu privire la anularea parțială a HCGMB nr. 269/2000 și a HCGMB nr. 443/2018
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 336/29.10.2021
Sentința civilă nr. 2578/01.07.2020 prin care a fost anulat HCGMB nr. 790/22.11.2018 pentru aprobarea programului „Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București
Sentința civilă nr. 7287/2021 privind anularea HCGMB nr. 242/18.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Coordonator Sector 5, București (nu este definitiva)
Suspendare acte administrative : HCGMB 474/27.08.2019, Autorizație de Construire nr. 246/1836309/13.05.2020 și Certificatul de Urbanism nr. 1934/1665333/29.11.2018
Sentința civilă nr. 688/04.02.2021 și Decizia etapei de încadrare nr. 3/28.01.2019 emisă de APMB privind PUZ Coordonator sector 3
Nota privind rectificarea Hotărârii nr. 332 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 București în ședința din data de 21.10.2021
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din anexa Hotărârii CGMB nr. 342/29.10.2021
Decizia civilă nr. 1911/29.10.2020 din Dosarul nr. 10954/3/2019 având ca obiect anulare act emis de autorități publice locale HCLS2 nr. 32/21.02.2019
Sentința Civilă nr. 4467/18.06.2019 din Dosarul nr. 6527/3/2019 privind anularea HCGMB NR. 573/06.09.2018
Sentința civilă nr. 6094/17.11.2020 privind anularea HCGMB NR. 68/14.02.2020, HCGMB NR. 336/13.08.2020 și Certificatul de Urbanism nr. 862/1513388/12.07.2017
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea C.G.M.B. nr. 652/26.09.2018
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 291/01.09.2021 pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 67/27.03.2014 privind aprobarea participării Municipiului București, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în București - Bucharest Convention & Visitors Bureau
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor din municipiul București
Sentința civilă nr. 3884/07.06.2021 având ca obiect anulare act administrativ HCGMB nr. 303/13.08.2020 privind aprobarea proiectului ”Donează plasmă, salvează viață!”
Suspendarea de drept a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304 din 30.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Strada Povernei nr. 39, Sector 1, București
Suspendarea de drept a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 182 din 30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)- Strada Fagaras, nr.36, sector 1, Bucuresti
Suspendarea de drept a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 183 din 30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Strada Sublocotenent Constantin Godeanu nr. 115-117, NC 211599, Sector 1, București
SENTINȚA CIVILĂ NR. 1638/11.03.2019
DECIZIA CIVILĂ NR. 1185/06.08.2020
Anularea și suspendarea executării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 711 din 18.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – B-dul Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 134 D, Sector 1, București (Dosar nr. 28739/3/2020)
Suspendarea executării efectelor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 715 din 18.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Strada Ardeziei nr. 6, Sector 1, București (Dosar nr. 30825/3/2020).
Decizie Civilă nr. 1241/20.07.2020 din Dosarul nr. 47034/3/2017 privind anularea în parte a HCGMB nr. 269/2000 prelungită prin HCGMB nr. 224/2015 și anularea în parte a HCGMB nr. 294/28.11.203, modificat prin HCGMB nr. 292/27.11.2014
Sentință Civilă nr. 8059/04.12.2018 din Dosarul nr. 47034/3/2017 privind anularea în parte a HCGMB nr. 269/2000 prelungită prin HCGMB nr. 224/2015 și anularea în parte a HCGMB nr. 294/28.11.203, modificat prin HCGMB nr. 292/27.11.2014
Decizie Civilă nr. 657/10.06.2020 din Dosarul 33332/3/2018 privind HCGMB nr. 597/22.11.2017
Sentință Civilă nr. 5017/08.07.2019 din Dosarul 33332/3/2018 privind anularea HCGMB nr. 597/22.11.2017
Suspendare de drept a Hotărârii C.G.M.B. nr. 185/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Drumul Găzarului nr. 26B, Sector 4, București
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.G.M.B. nr. 60/26.02.2021
Sentința civilă nr. 2578/01.07.2020 privind anularea HCGMB nr. 790/22.11.2018
Încheiere ședința publică a Tribunalului București din data de 13 octombrie 2020
Încheiere ședința publică a Tribunalului București din data de 28 mai 2020
Suspendare de drept a Hotărârii C.G.M.B. nr. 303/13.08.2020 privind aprobarea proiectului ”Donează plasma, salvează viață!”
Hotărârea judecătorească din data de 13.01.2021 a Tribunalului București (dosar nr. 20735/3/2020) privind suspendarea executării Autorizației de construire nr. 246/13.05.2020 și suspendarea H.C.G.M.B. nr. 474/27.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Strada Mircea Eliade nr. 9 – 9A, nr. 9B, nr. 9C, nr. 9F, Sector 1 și suspendarea H.C.G.M.B. nr. 111/28.05.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. Mircea Eliade nr. 9 – 9A, 9B, 9F, sector 1, București
Decizia civilă nr. 1977/2020 referitoare la H.C.G.M.B. nr. 536/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind cimitirele și crematoriile umane din Municipiul București către Compania Municipală Cimitire București S.A.
Sentința civilă nr. 8456/2019 referitoare la H.C.G.M.B. nr. 536/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind cimitirele și crematoriile umane din Municipiul București către Compania Municipală Cimitire București S.A.
Suspendare HCGMB nr. 342/2020
Sentință civila nr. 6054/2020 cu recurs la 15 zile
Anulare HCGMB nr. 325/2018
Suspendare HCGMB nr. 68,336/2020
Decizia civila nr. 981/2018
Sentință civila nr. 5873/2018
Susupendare HCGMB nr. 395/2020
Decizia civila nr. 399/2019
Decizia civila nr. 762/2019
Decizia civila nr. 993/2019
Incheiere 18.04.2016
Incheiere 28.02.2018
Incheiere 31.01.2019
Incheiere 14.02.2019
Incheiere 18.09.2019
Incheiere 02.10.2019
Incheiere 09.03.2020
Incheiere 23.02.2020
Sentință civila nr. 1766/2018
Sentință civila nr. 2757/2016
Sentință civila nr. 6791/2019
Susupendare HCGMB nr. 56/2020
Susupendare HCGMB nr. 2/2020
Susupendare 36 de hotarari HCGMB/2020
Nota pentru indreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 344/2020
Decizia civila nr. 993/2019
Sentință civila nr. 1766/2018
Incheiere 2019
Susupendare HCGMB nr. 101/2020
Decizia civila nr. 603/2020
Sentință civila nr. 5157/2019
Nota pentru indreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 296/15.07.2020
Nota pentru indreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 64/14.02.2020
Nota pentru indreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 247/18.06.2020
Nota pentru indreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 716/18.12.2019
Decizia civila nr. 821/2019
Sentință civila nr. 728/2019
Nota pentru indreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 43/29.01.2020
Nota pentru indreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 724/18.12.2019
Decizia civila nr. 1481/09.12.2019
Decizia civila nr. 1480/09.12.2019
Decizia civila nr. 5862/01.11.2018
Adresa Directiei Juridic cu privire la incetarea suspendarii de drept a HCGMB nr. 88/29.04.2014
Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020