Cauta pe site:  
     Prima pagină » Pagina anterioară Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

Actele administrative adoptate de CGMB atat cele cu caracter normativ, cat si cele cu caracter individual

Actele administrative adoptate de CGMB atat cele cu caracter normativ, cat si cele cu caracter individual pentru anul 2021

 
HOTĂRÂREA Nr. 112 privind aprobarea utilizării temporare a unei părți din parcajul situat în Piața Constituției, sector 5, în vederea organizării unui centru de vaccinare de tip drive – through de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
HOTĂRÂREA Nr. 104 privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Buși Sebastian – Nicolae și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
Hotărârea nr. 103 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Asociația GO - AHEAD privind proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020
Hotărârea nr. 102 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locala între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania privind proiectul „Fii voluntar, fii responsabil!" in cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014 - 2020
Hotărârea nr. 101 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România privind proiectul „Împreună pentru dezvoltare locală! Împreună pentru comunități mai puternice” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020
Hotărârea nr. 100 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a parteneriatului pentru dezvoltare locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Federația Filantropia privind proiectul “Parteneriat de dezvoltare locală pentru tinerii dezinstituționalizați” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
Hotărârea nr. 99 din 30.03.2021 privind aprobarea participării Municipiului București ca partener pentru dezvoltare locală în cadrul proiectului „Axa Creativă a Bucureștiului” propus spre finanțare de către Fundația Friends for Friends în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Hotărârea nr. 98 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Preocupați de Viitor în vederea contribuirii active la formularea și promovarea dezvoltării la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Hotărârea nr. 97 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Federația Filantropia în vederea susținerii, promovării și asigurării dezvoltării la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Hotărârea nr. 96 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în vederea creșterii capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecției sociale la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG – urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Hotărârea nr. 95 din 30.03.2021 privind aprobarea participării Municipiului București ca partener pentru dezvoltare locală în cadrul proiectului ”Noul București – O capitală a tuturor” propus spre finanțare de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la Consolidarea capacității ONG – urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Hotărârea nr. 94 din 30.03.2021 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t la lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare al municipiului București
Hotărârea nr. 93 din 30.03.2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Voicu Rădescu
Hotărârea nr. 92 din 05.03.2021 privind aprobarea prelungirii valabilității asocierii cu 90 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat între Municipiul București și McDonald’s România (actual Premier Restaurants România SRL)
Hotărârea nr. 91 din 05.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 05 martie 2021 - 04 iunie 2021
Hotărârea nr. 90 din 26.02.2021 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2
- Hotărârea nr. 89 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta", sector 2
Hotărârea nr. 88 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 2, sector 2
Hotărârea nr. 87 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 3, sector 2
Hotărârea nr. 86 din 26.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, sector 5
Hotărârea nr. 85 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3
Hotărârea nr. 84 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3, sector 4
Hotărârea nr. 83 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1
Hotărârea nr. 82 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială “Sfântul Nicolae”, sector 4
Hotărârea nr. 81 din 26.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65, sector 1
Hotărârea nr. 80 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, sector 2
Hotărârea nr. 79 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4
Hotărârea nr. 78 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, sector 2
Hotărârea nr. 77 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, sector 6
Hotărârea nr. 76 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”, sector 6
Hotărârea nr. 75 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 8, sector 1
Hotărârea nr. 74 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 7, sector 1
Hotărârea nr. 73 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, sector 2
Hotărârea nr. 72 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, sector 1
Hotărârea nr. 71 din 26.02.2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco lgienizare București S.A.
HCGMB Hotărârea nr. 70 din 26.02.2021 privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București
HCGMB nr. 69 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 68/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Modificare și Actualizare PUZ Coordonator Sector 6 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 336/2020 privind rectificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 68/2020
HCGMB nr. 68 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 242/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Coordonator Sector 5
HCGMB nr. 67 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 443/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona de Sud a Sectorului 4
HCGMB nr. 66 pentru pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Sector 3 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 717/2019 privind rectificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/2019
HCGMB nr. 65 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Sector 2, București
Hotărârea nr. 64 din 26.02.2021 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Hotărârea nr. 63 din 26.02.2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului București
Hotărârea nr. 62 din 26.02.2021 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2283/16.03.2018 și a Deciziei civile nr. 3496/A/22.10.2018, situat în București, strada Nicolae Păulescu (fosta Intr. Demostene), nr. 59A, sc. B, et. 1, ap. 7,sector 5 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
Hotărârea nr. 61 din 26.02.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani- Tronson I", în vederea efectuării lucrărilor de interes public local
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.G.M.B. nr. 60/26.02.2021
Hotărârea nr. 60 din 26.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea- Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și Terminal Tramvai 41", în vederea efectuării lucrărilor de interes public local
Hotărârea nr. 59 din 26.02.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.126/28.03.2018 privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 122 mp secțiune din terenul proprietate privată de Ia adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, număr cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de Ia adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, număr cadastral 234271 și suprafața de 25 mp, secțiune din terenul proprietate privată de Ia adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 6-8, număr cadastral 235780 (fost număr 217344) situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani- Tronson I", în vederea continuării lucrărilor de interes public local
Hotărârea nr. 58 din 26.02.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Asociatului Unic - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în cadrul societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/29.01.2021
Hotărârea nr. 57 din 26.02.2021 privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societalii Compania Municipală Turistica București S.A.
Hotărârea nr. 56 din 26.02.2021 privind aprobarea proiectului Digitalizarea Patrimoniului Faza 1: Circuitul Monumentelor cu Coduri QR
Hotărârea nr. 55 din 26.02.2021 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 – 2022, aferent trimestrului II al anului 2020
Hotărârea nr. 54 din 26.02.2021 privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021
Hotărârea nr. 53 din 26.02.2021 privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Direcția Generală Asistență Socială a Municipiului București, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, Asociația de Suicidologie și Direcția Generală de Poliției a Municipiului București în vederea asigurării continuității proiectului ”Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123”
Hotărârea nr. 52 din 26.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București, precum și revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 74/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 625/2017 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 273/2020
Hotărârea nr. 51 din 26.02.2021 privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să depună dosarul de candidatură în numele Municipiului București pentru preluarea în administrare a ariei naturale protejate – Parcul Natural Văcărești
HCGMB nr. 50 pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2021 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București
HCGMB nr. 49 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârile Comisiei de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București
HCGMB nr. 48 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București
HCGMB nr. 47 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
HCGMB nr. 46 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de negociere și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local
HCGMB nr. 45 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de vânzare și Comisia de contestație pentru spațiile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, organizată la nivelul Municipiului București, pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
HCGMB nr. 44 privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, în Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 681/2017
HCGMB nr. 43 privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București
HCGMB nr. 42 privind desemnarea a trei consilieri generali în Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului București
HCGMB nr. 41 privind desemnarea unui viceprimar și a trei consilieri generali, în Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București
HCGMB nr. 40 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 282/15.07.2020 privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbție, între Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în calitate de societate absorbită
HCGMB nr. 39 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 435/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.
HCGMB nr. 38 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 434/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.
HCGMB nr. 37 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 433/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A.
HCGMB nr. 36 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 424/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.
HCGMB nr. 35 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A.
HCGMB nr. 34 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 420/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.
HCGMB nr. 33 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 419/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.
HCGMB nr. 32 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.
HCGMB nr. 31 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 417/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A.
HCGMB nr. 30 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.
HCGMB nr. 29 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 415/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.
HCGMB nr. 28 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 414/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.
HCGMB nr. 27 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 413/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.
HCGMB nr. 26 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 412/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.
HCGMB nr. 25 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 411/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.
HCGMB nr. 24 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.
HCGMB nr. 23 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 409/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.
HCGMB nr. 22 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 408/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.
HCGMB nr. 21 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 407/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.
HCGMB nr. 20 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 406/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.
HCGMB nr. 19 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 405/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
HCGMB nr. 18 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 404/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.
HCGMB nr. 17 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 403/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.
HCGMB nr. 16 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 425/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Service Ciclop S.A.
HCGMB nr. 15 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 422/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.
HCGMB nr. 14 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnică din București, în scopul acordării accesului nelimitat pentru public în incinta Parcului Universității Politehnica București – ”Campusul Noul Local”
HCGMB nr. 13 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască, în condițiile legii, cu privire la inițierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Asociația Peisagiștilor din România – filiala București și Ordinul Arhitecților din România – București, în scopul implementării unor proiecte de regenerare urbană pentru conservarea și dezvoltarea spațiului verde și a biodiversității
HCGMB nr. 12 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea între Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnica București în vederea stabilirii cadrului general de colaborare interinstituțională și acordarea de sprijin reciproc pentru implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de soluții inovative și educaționale precum și proiecte cultural - științifice
HCGMB nr. 11 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic ”Dr. I. Cantacuzino”
HCGMB nr. 10 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Municipiului București
HCGMB nr. 9 privind suspendarea aplicării, pentru anul 2021, a unor prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, precum și în cadrul serviciilor și instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București
HCGMB nr. 8 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții – consolidare imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 101, corp A+B, sector 1
HCGMB nr. 7 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții – consolidare imobil situat în București, sector 1, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 32 - 34
HCGMB nr. 6 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții – consolidare imobil situat în București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A-3B
HCGMB nr. 5 privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 202/23.04.2019
HCGMB nr. 4 privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 287/30.05.2019
HCGMB nr. 3 privind schimbarea temporară a destinației și transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan București către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din imobilul situat în Aleea Circului nr. 15, sector 2, în scopul organizării a două centre de vaccinare
HCGMB nr. 2 privind încetarea mandatului de consilier general al doamnei Tudose Elena și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
HCGMB nr. 1 privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Vasile – Voiculescu Vlad și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
 
ARHIVA 2020
Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020