Cauta pe site:  
     Prima pagină » Pagina anterioară Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

Actele administrative adoptate de CGMB atat cele cu caracter normativ, cat si cele cu caracter individual

Actele administrative adoptate de CGMB atat cele cu caracter normativ, cat si cele cu caracter individual pentru anul 2021

 
HOTĂRÂREA NR. 293 privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 292 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința extraordinară din data de 07.09.2021
HOTĂRÂREA NR. 291 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 67/27.03.2014 privind aprobarea participării Municipiului Bucureşti , în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Bucureşti- Bucharest Convention & Visitors Bureau
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 291/01.09.2021 pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 67/27.03.2014 privind aprobarea participării Municipiului București, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în București - Bucharest Convention & Visitors Bureau
HOTĂRÂREA NR. 290 privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie, precum şi desemnarea reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti-Ilfov (A.D.I.Z.M.B .)
HOTĂRÂREA NR. 289 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 433/28.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General la Municipiului Bucureşti, în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A.
HOTĂRÂREA NR. 288 privind desemnarea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes local în domeniul bugetării participative la nivelul Municipiului Bucureşti , începând cu anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 287 privind desemnarea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes local în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi a animalelor, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, conform prevederilor Legii nr. 350/2005
HOTĂRÂREA NR. 286 privind desemnarea coordonatorului Comitetului de iniţiativă locală şi a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri în comitet, în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 396/28.09.2017, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 285 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 284 privind aprobarea acţiunilor necesare în vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) prin transferul de activitate de la ELCEN S.A. la Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.
HOTĂRÂREA NR. 283 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 07 septembrie 2021 -06 decembrie 2021
HOTĂRÂREA NR. 282 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparţinători care decedează pe raza Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 281 privind extinderea obiectului secundar de activitate al societăţii Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., precum şi mandatarea reprezentanţilor desemnaţi de Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., să semneze actul constitutiv actualizat
HOTĂRÂREA NR. 280 privind aprobarea tarifelor practicate de către Şcoala de Artă Bucureşti, instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 279 privind dizolvarea şi lichidarea Companiei Municipale Întreținerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A. şi acordarea unui mandat special reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Compania Municipală lntreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A.
HOTĂRÂREA NR. 278 privind dizolvarea şi lichidarea Companiei Municipale Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A. şi acordarea unui mandat special reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.
HOTĂRÂREA NR. 277 privind aprobarea încheierii contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti , pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 276 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 532/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 275 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 532/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 274 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 69/2021 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 68/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Modificare și Actualizare PUZ Coordonator Sector 6 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 336/2020 privind rectificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 68/2020
HOTĂRÂREA NR. 273 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 68/2021 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 242/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ Coordonator Sector 5
HOTĂRÂREA NR. 272 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 67/2021 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 443/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona de Sud a Sectorului 4
HOTĂRÂREA NR. 271 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 66/2021 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ Sector 3 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 717/2019 privind rectificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/2019
HOTĂRÂREA NR. 270 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 65/2021 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sector 2, București
HOTĂRÂREA NR. 269 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 207/29.06.2021 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Animaţie "Ţăndărică", instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 268 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 267 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 de a încheia un protocol de colaborare cu Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în vederea înfiinţării unui centru de consiliere pentru agresori în cadrul proiectului "Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul în România"
HOTĂRÂREA NR. 266 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la asocierea cu Asociaţia Help Autism, în vederea derulării proiectului "Help Homeprogram pentru deprinderi de viaţă independentă pentru copiii şi tinerii cu TSA"
HOTĂRÂREA NR. 265 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 123/2021 privind aprobarea finanțării de la bugetul Municipiului București a Programului Unitar de Acțiune pentru Deratizare și Dezinsecție în anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 264 privind aprobarea dizolvării Regiei Generale de Apă Bucureşti R.A. şi împuternicirea Primarului General să întreprindă demersurile necesare achiziţionării serviciilor de lichidare
HOTĂRÂREA NR. 263 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti , începând cu anul 2021, cu modificările şi completări le ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 262 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 105/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 261 privind identificarea prin microcip, înregistrarea în RECS şi sterilizarea gratuită a câinilor fără pedigree, cu deţinător şi sterilizarea gratuită a pisicilor fără pedigree, cu şi fără deţinător, de pe raza municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 260 privind aprobarea Planului de gestionare a deşeurilor din municipiul Bucureşti
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din HCGMB nr. 260/01.09.2021 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor din municipiul București
HOTĂRÂREA NR. 259 privind aprobarea actualizării corespunzătoare anului 2021 a anexelor din Monografia economice- militară a Municipiului Bucureşti- Ediţia 2020
HOTĂRÂREA NR. 258 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința ordinară din data de 01 septembrie 2021
HOTĂRÂREA NR. 257 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru încheierea unui Protocol de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Evanghelică CA București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public local
HOTĂRÂREA NR. 256 privind stabilirea indemnizației brute lunare, aprobarea contractului de mandat-cadru, precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special al societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 255 privind stabilirea indemnizației lunare, aprobarea contractului de mandat - cadru, precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special al societății Compania Municipală Consolidări S.A.
HOTĂRÂREA NR. 254 privind aprobarea demarării procedurii de insolvență. prin procedura simplificată, a societății Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. și acordarea unui mandat expres reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 253 privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 252 privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Cimitire București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Cimitire București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 251 privind darea în administrare a unui autoturism către Administrația Grădina Zoologică, instituție de utilitate publică și interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 250 privind aprobarea contractului de finanțare pentru un proiect în cadrul Corpului European de Solidaritate, cu nr. 2020-3-RO01-ESC11-094869 încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București în vederea implementării proiectului "Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!"
HOTĂRÂREA NR. 249 privind încheierea unui parteneriat între Municipiul București și Societatea Națională de Cruce Roșie din România în vederea reducerii riscurilor de dezastre în comunitate
HOTĂRÂREA NR. 248 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să hotărască, în condițiile legii, pentru cooperarea cu Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate în vederea demarării programului City Air
HOTĂRÂREA NR. 247 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului Cinematograful Cotroceni
HOTĂRÂREA NR. 246 privind trecerea din domeniul privat al municipiului București în domeniul public al municipiului București și transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat în Bulevardul Timișoara nr. 108B, sector 6
HOTĂRÂREA NR. 245 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Șoseaua Străulești nr. 60B, sector 1, din domeniul public al statului și din administrarea Băncii Naționale a României în domeniul public al municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 244 privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București, începând cu anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 243 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protecția Mediului Înconjurător și Animalelor
HOTĂRÂREA NR. 242 privind aprobarea Listei spațiilor medicale disponibile în incinta imobilelor în care își desfășoară activitatea medicală unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București ce urmează a fi închiriate prin licitație publică
HOTĂRÂREA NR. 241 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic "Colțea", Bd. I.C. Brătianu nr. 1, sector 3, București
HOTĂRÂREA NR. 240 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 849/12.12.2018 privind aprobarea proiectului "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385" și a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 239 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 848/12.12.2018 privind aprobarea proiectului "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138" și a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 238 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 847/12.12.2018 privind aprobarea proiectului "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601" și a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 237 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 846/12.12.2018 privind aprobarea proiectului "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335" și a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA NR. 236 privind aprobarea proiectului “Caravana mobilă de vaccinare”
HOTĂRÂREA NR. 235 privind aprobarea actului adițional nr. 5 Ia contractul de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat cu McDonald's România (actual Premier Restaurants România SRL)
HOTĂRÂREA NR. 234 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința ordinară din data de 02.08.2021
HOTĂRÂREA NR. 233 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București
HOTĂRÂREA NR. 232 privind aprobarea Programului ”Susținem sectorul cultural independent în București”
HOTĂRÂREA NR. 231 privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov
HOTĂRÂREA NR. 230 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, pentru delegarea serviciului public de transport local de călători, către operatorii regionali
HOTĂRÂREA NR. 229 pentru avizarea ”Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București – Ilfov, către operatori regionali”
HOTĂRÂREA NR. 228 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 59/28.02.2017 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru evenimentele care se desfășoară pe Arena Națională
HOTĂRÂREA NR. 227 privind aprobarea tarifului de depozitare a deșeurilor municipale și deșeurilor similare care provin numai din municipiul București
HOTĂRÂREA NR. 226 privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 225 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 224 privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București înAdunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 223 privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Agrement București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generala a Acționarilor a societății Compania Municipală Agrement București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 222 privind dizalvarea Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipala Managementul Transportului București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 221 privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Sport pentru Toți București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 220 privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedura simplificată a societății Compania Municipală Medicala București S.A. și acordarea unui mandat expres reprezentanților Municipiului București în Adunarea GeneraIă a Acționarilor societății Compania Municipală Medicala București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 219 privind aprobarea tarifelor practicate de către Circul Metropolitan București, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 218 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Mic, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 217 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Tineretului Metropolis, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 216 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Stela Popescu, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 215 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Ion Creangă, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 214 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Comedie, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 213 privind aprobarea tarifelor practicate de către Muzeul Național al Literaturii Române, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 212 privind aprobarea tarifelor practicate de către Muzeul Municipiului București, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 211 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Excelsior, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 210 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Municipal ”Lucia Sturdza Bulandra”, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 209 privind aprobarea tarifelor practicate de către Opera Comică pentru Copii, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 208 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul ”Masca”, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 207 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Animație ”Țăndărică”, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 206 privind aprobarea tarifelor practicate de către Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 205 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Dramaturgilor Români, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 204 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul de Revistă Constantin Tănase, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 203 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul C.I. Nottara, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 202 privind aprobarea tarifelor practicate de către Casa Artelor Dinu Lipatti, serviciu public de interes local al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 201 privind aprobarea tarifelor practicate de către Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, serviciu public de interes local al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 200 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Odeon, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 199 privind transmiterea de către Municipiul București a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții ”Construire 4 corpuri noi cu destinația de afterschool și extinderea cu un corp de clădire, în incinta unităților școlare din sectorul 5, București”, Consiliul Local Sector 5
HOTĂRÂREA NR. 198 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2 și Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București, în vederea realizării unor lucrări de toaletare și elagaj a arborilor și arbuștilor amplasați în curtea institutului
HOTĂRÂREA NR. 197 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 50/20.05.2021, situat în București, Aleea Râmnicel nr. 2, Bl. M6, sc. A, et. 10, ap. 60, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 196 privind schimbarea destinației imobilului situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 28, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 195 privind schimbarea destinației spațiului în suprafață de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C ce reprezintă parte a imobilului situat în Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu nr. 17, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 194 privind schimbarea destinației imobilului situat în Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1
HOTĂRÂREA NR. 193 privind modificarea anexei nr. 3 punctul T37 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București S.T.B. S.A.
HOTĂRÂREA NR. 192 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor, Societatea de Transport cu Metroul București METROREX S.A., Consiliul Județean Ilfov și Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera – Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură
HOTĂRÂREA NR. 191 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 500/23.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Consolidare imobil Teatrul Mic din str. Constantin Mille nr. 14-16, sector 1, București
HOTĂRÂREA NR. 190 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții – consolidare și reparații, refacere fațade, strada Drumul Taberei nr. 30, bloc OD3, sector 6, București
HOTĂRÂREA NR. 189 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 452/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții - consolidarea imobilul situat în București, strada Bărăției nr. 50, sector 3
HOTĂRÂREA NR. 188 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 293/31.08.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Bulevardul Carol I nr. 63, sector 2, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 394/26.07.2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/07.09.2020
HOTĂRÂREA NR. 187 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 296/31.08.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în strada Batiștei nr. 5, sector 2, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 394/26.07.2018 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/07.09.2020
HOTĂRÂREA NR. 186 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,Extinderea nodului intermodal Șoseaua Berceni - Stație metrou cu o parcare, conectată Ia accesul E aferent proiectului Edificarea unei stații de metrou Ia nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură cod SMIS 13795, finanțat prin POIM 2014-2020"
HOTĂRÂREA NR. 185 privind transmiterea de către Municipiul București a documentațiilor tehnico-economice faza ”Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Documentație tehnică de obținere a Autorizației de Construire, Detalii de execuție, Asistență tehnică” aferente obiectivului de investiții ”Construire 4 grădinițe cu 8 grupe, în incinta unității școlare din sectorul 2, București”, Consiliului Local Sector 2
HOTĂRÂREA NR. 184 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Achiziția a 100 autobuze electrice și a infrastructurii de încărcare necesară acestora, de către Municipiul București”
HOTĂRÂREA NR. 183 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/20.06.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 trasee în Municipiul București”
HOTĂRÂREA NR. 182 privind aprobarea participării Municipiului București în calitate de solicitant în cadrul Acordului de parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului "Consolidarea sistemului de management anticorupție", în cadrul Apelului de proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltată
HOTĂRÂREA NR. 181 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea încheierii Acordului de parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului "Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție", în cadrul Apelului de proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltată
HOTĂRÂREA NR. 180 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 3/2021 privind schimbarea temporară a destinației și transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan București către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din imobilul situat în Aleea Circului nr. 15, sector 2, în scopul organizării a două centre de vaccinare
HOTĂRÂREA NR. 179 privind aprobarea contractului de mandat – cadru și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special al societății Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea contractului de mandat – cadru, precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special al societății Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 177 pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 176 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.
HOTĂRÂREA NR. 175 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 174 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 173 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 172 privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local
HOTĂRÂREA NR. 171 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 398/21.12.2020 privind alegerea viceprimarilor Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 170 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 05 iunie 2021 – 06 septembrie 2021
HOTĂRÂREA NR. 169 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 8/30.03.2021, situat în București, str. Murgului nr. 36, bl. 55A, et. 9, ap. 94, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 168 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 26/10.12.2014, rectificat prin Încheierile de rectificare nr. 06/27.02.2020 și nr. 11/20.04.2021, situat în București, str. Lujerului nr. 10, bl. 1 A, sc. B, et. 5, ap. 86, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 167 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 9383/04.12.2020. situat în București, str. Turda nr. 123, bloc 4, sc A, et. 7, ap. 38, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 166 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 16/26.02.2021, situat în București, str. Rovine (fostă Ion Moș) nr. 2, bl. 57B, et. 4, sc. A, ap. 17, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 165 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 26/23.02.2021, situat în București, Intr. M. Eminescu nr. 3, ap. 2, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 164 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 6/01.02.2021. situat în București . str. Becaței nr. 2, bl. R4, sc. E, et. 5, ap. 247, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 163 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatelor de vacanță succesorală nr. 1/20.01.2021 și nr. 2/20.01.2021, situat în București , str. Schitului nr. 9, bl. 40, sc. 1, et. 4, ap. 70, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 162 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 29/07.08.2020, situat în București , Aleea Pantelimon nr. 9, bl. 6, sc. 1, et. 2, ap. 24, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
HOTĂRÂREA NR. 161 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 01/1 7.02.2021. situat în București, Sos. Olteniței nr. 67A, bl. 1, sc. 1, ap. 4, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 160 privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/29.01.2021, situat în București, str. Sibiu nr. 15, bl. Z8, sc. 1, et. 5, ap. 31, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea clădirilor cu Risc Seismic
HOTĂRÂREA NR. 159 privind modificarea termenelor de consemnare a sumelor alocate despăgubirilor acordate proprietarilor imobilelor ce urmează a fi expropriate, prevăzute la art. 5 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 72/26.02.2019, Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 186/23.04.2019 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/30.05.2019, în vederea continuării lucrărilor de interes public local
HOTĂRÂREA NR. 158 prin care se ia act de Sentința Civilă nr. 22/2018 pronunțată în dosarul nr. 23387/3/2017 de Tribunalul București, secția a II a Contencios Administrativ și Fiscal
HOTĂRÂREA NR. 157 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București 2018-2022, aferent anului 2020
HOTĂRÂREA NR. 156 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022, aferent anului 2020
HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022, aferent trimestrului IV al anului 2020
HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022, aferent trimestrului III al anului 2020
HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea prelungirii valabilității asocierii cu 60 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat între Municipiul București și McDonald’s România (actual Premier Restaurants România SRL)
HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea unor modificări în anexele bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 151 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 627/14.11.2019 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A.
HOTĂRÂREA NR. 150 privind împuternicirea expresă a consiliului Local al Sectorului 6 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, denumită Administrația Comercială Sector 6
HOTĂRÂREA NR. 149 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la aprobarea participării în consorțiul de beneficiari și implementarea proiectului „DivAirCity – Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic”, finanțat prin Programul Orizont 2020
HOTĂRÂREA NR. 148 privind schimbarea denumirii Bulevardului Vasile Milea
HOTĂRÂREA NR. 147 privind atribuirea denumirii de Piața ION RAȚIU spațiului public situat la intersecția străzii Ion Brezoianu cu strada George Vraca și cu strada Matei Millo, sector 1 , București
HOTĂRÂREA NR. 146 privind transmiterea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public a construcției C8 ce reprezintă parte din imobilul Parcul Carol I situat în strada Candiano Popescu nr. 4, sector 4
HOTĂRÂREA NR. 145 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, sector 6, în vederea construirii unei creșe
HOTĂRÂREA NR. 144 privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului – teren situat în bulevardul Ghencea nr. 45B, sector 6 și darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea derulării unor lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică
HOTĂRÂREA NR. 143 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41” în vederea efectuării lucrărilor de interes public local
HOTĂRÂREA NR. 142 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 846 mp parte din terenul proprietate privată situat în București, str. Fântânica nr. 39, sector 2, nr. cadastral 230416, afectat de zona de siguranță a lucrării de utilitate publică ”Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău”, în vederea punerii în executare a Sentinței Tribunalului București nr. 2627/11.04.2019 rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel București nr. 720/18.06.2020
HOTĂRÂREA NR. 141 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de colaborare cu Administrația Națională ”Apele Române”, în vederea realizării unor investiții de utilitate și interes public local, privind amenajarea/reamenajarea zonelor aferente malurilor de lac, inclusiv zonele verzi și insulele de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 140 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local ”Pasaj Doamna Ghica”, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 139 privind unele măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul București
HOTĂRÂREA NR. 138 privind transparentizarea contractelor încheiate de Primăria Municipiului București și instituțiile subordonate Consiliului General al Municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 137 privind amplasarea de echipamente pentru exerciții fizice, tip calisthenics, în spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București
HOTĂRÂREA NR. 136 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a imobilului situat în Calea Vitan nr. 154 – 158, sector 3
HOTĂRÂREA NR. 135 privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul București
HOTĂRÂREA NR. 134 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între municipiul București și Arhiepiscopia Bucureștilor, având ca obiect plata chiriei aferente imobilului aflat pe strada 11 Iunie nr. 2, sector 4, București, în care Centrul Militar Zonal își are sediul
HOTĂRÂREA NR. 133 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 132 privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 lei
HOTĂRÂREA NR. 131 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, a devizului general de proiect și a devizelor generale pe contracte pentru proiectul ”Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II”, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 691/18.12.2019 și prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 369/07.09.2020
HOTĂRÂREA NR. 130 privind aprobarea Programului Anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, aferent anului 2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 129 privind punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București" finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020 prin contractul de finanțare nr. 407/14.11.2020, a terenurilor aflate în proprietatea municipiului București
HOTĂRÂREA NR. 128 privind preluarea din administrarea instituțiilor de utilitate publică și interes local a Municipiului București a 9 autoturisme Toyota Yaris Hybrid date în administrarea acestora prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 38/29.01.2020, precum și darea în administrarea a 2 autoturisme Toyota Yaris Hybrid către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov
HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale municipiului București pentru anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetului propriu al municipiului București pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 125 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 396/2017 privind cooperarea între Municipiului București, sectoarele municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București”
HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea supraetajării și extinderii construcției C4 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” în scopul măririi capacității Secției de terapie intensivă nou născuți
HOTĂRÂREA Nr. 123 privind aprobarea finantarii de la bugetul municipiului București a Programului Unitar de Actiune pentru Deratizare și Dezinsectie în anul 2021
HOTĂRÂREA Nr. 122 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința extraordinară din data de 19.05.2021
HOTĂRÂREA Nr. 121 privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2021
HOTĂRÂREA Nr. 120 privind atribuirea denumirii de Piața Kazahstan scuarului aflat între Casa Presei Libere, Piața Presei Libere nr. 1 și Bucharest Business Park, Șoseaua București – Ploiești nr. 1A, sector 1, București
HOTĂRÂREA Nr. 119 privind schimbarea obiectului principal de activitate și extinderea obiectului de activitate secundar al societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., precum și mandatarea reprezentanților desemnați de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., să semneze actul constitutiv actualizat
HOTĂRÂREA Nr. 118 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat în Bd. Timișoara nr. 101 E, sector 6
HOTĂRÂREA Nr. 117 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de participanți la Campionatul EURO 2020 conform contractului orașului gazdă pentru campionatul european de fotbal UEFA Turneul final 2020
HOTĂRÂREA Nr. 116 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 70/26.02.2021 privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București
HOTĂRÂREA Nr. 115 privind transmiterea străzii Gârlei și a străzii Madrigalului din administrarea Consiliului General al Municipiului București – Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
HOTĂRÂREA Nr. 114 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat cu Asociația Centrul Rromilor ”Amare Rromentza” în vederea realizării proiectului ”Centrul Comunitar Integrat Giulești Sârbi” ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul apelului de proiecte ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” finanțat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014 - 2021
HOTĂRÂREA Nr. 113 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 de a încheia un acord de parteneriat în vederea asocierii/cooperării cu Organizaţia Salvaţi Copiii România în scopul realizării în comun a Programului privind înfiinţarea unui centru pilot de acordare a serviciilor pluridisciplinare pentru copii, victime ale abuzului sexual – Programul Barnahus
HOTĂRÂREA Nr. 112 din 27.04.2021 privind aprobarea utilizării temporare a unei părți din parcajul situat în Piața Constituției, sector 5, în vederea organizării unui centru de vaccinare de tip drive – through de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
HOTĂRÂREA Nr. 111 privind contractarea unor servicii conexe în baza Standardelor Internaționale de Servicii Conexe ISRS 4400, cu privire la analizarea modului în care au fost utilizate resursele financiare, precum și cu privire la eficiența utilizării resurselor umane pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2020 de către aparatul de specialitate și entitățile din subordinea Primarului General al Municipiului București, precum și de către entitățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București
HOTĂRÂREA Nr. 110 prin care se aprobă transferul păsărilor exotice aflate în gestiunea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, cu titlu gratuit, către Administrația Grădina Zoologică București, precum și către alte grădini zoologice sau rezervații aparținând altor UAT-uri, asociații și organizații pentru protecția animalelor din România
HOTĂRÂREA Nr. 109 privind abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 626/19.12.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului – cadru, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi
HOTĂRÂREA Nr. 108 privind transparentizarea autorizațiilor de construire emise de Primăria Municipiului București
HOTĂRÂREA Nr. 107 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2021
HOTĂRÂREA Nr. 106 privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a unor construcții din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu", în vederea casării, demolării și valorificării
HOTĂRÂREA Nr. 105 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2022
HOTĂRÂREA Nr. 104 din 27.04.2021 privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Buși Sebastian – Nicolae și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
Hotărârea nr. 103 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Asociația GO - AHEAD privind proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020
Hotărârea nr. 102 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locala între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania privind proiectul „Fii voluntar, fii responsabil!" in cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014 - 2020
Hotărârea nr. 101 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România privind proiectul „Împreună pentru dezvoltare locală! Împreună pentru comunități mai puternice” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020
Hotărârea nr. 100 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a parteneriatului pentru dezvoltare locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Federația Filantropia privind proiectul “Parteneriat de dezvoltare locală pentru tinerii dezinstituționalizați” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
Hotărârea nr. 99 din 30.03.2021 privind aprobarea participării Municipiului București ca partener pentru dezvoltare locală în cadrul proiectului „Axa Creativă a Bucureștiului” propus spre finanțare de către Fundația Friends for Friends în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Hotărârea nr. 98 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Preocupați de Viitor în vederea contribuirii active la formularea și promovarea dezvoltării la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Hotărârea nr. 97 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Federația Filantropia în vederea susținerii, promovării și asigurării dezvoltării la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Hotărârea nr. 96 din 30.03.2021 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în vederea creșterii capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecției sociale la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG – urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Hotărârea nr. 95 din 30.03.2021 privind aprobarea participării Municipiului București ca partener pentru dezvoltare locală în cadrul proiectului ”Noul București – O capitală a tuturor” propus spre finanțare de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la Consolidarea capacității ONG – urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Hotărârea nr. 94 din 30.03.2021 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t la lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare al municipiului București
Hotărârea nr. 93 din 30.03.2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Voicu Rădescu
Hotărârea nr. 92 din 05.03.2021 privind aprobarea prelungirii valabilității asocierii cu 90 de zile pentru 4 amplasamente ce fac obiectul contractului de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat între Municipiul București și McDonald’s România (actual Premier Restaurants România SRL)
Hotărârea nr. 91 din 05.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 05 martie 2021 - 04 iunie 2021
Hotărârea nr. 90 din 26.02.2021 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2
- Hotărârea nr. 89 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta", sector 2
Hotărârea nr. 88 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 2, sector 2
Hotărârea nr. 87 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială nr. 3, sector 2
Hotărârea nr. 86 din 26.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, sector 5
Hotărârea nr. 85 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3
Hotărârea nr. 84 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3, sector 4
Hotărârea nr. 83 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1
Hotărârea nr. 82 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială “Sfântul Nicolae”, sector 4
Hotărârea nr. 81 din 26.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65, sector 1
Hotărârea nr. 80 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, sector 2
Hotărârea nr. 79 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4
Hotărârea nr. 78 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, sector 2
Hotărârea nr. 77 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, sector 6
Hotărârea nr. 76 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”, sector 6
Hotărârea nr. 75 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 8, sector 1
Hotărârea nr. 74 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 7, sector 1
Hotărârea nr. 73 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, sector 2
Hotărârea nr. 72 din 26.02.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, sector 1
Hotărârea nr. 71 din 26.02.2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco lgienizare București S.A.
HCGMB Hotărârea nr. 70 din 26.02.2021 privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București
HCGMB nr. 69 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 68/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Modificare și Actualizare PUZ Coordonator Sector 6 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 336/2020 privind rectificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 68/2020
HCGMB nr. 68 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 242/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Coordonator Sector 5
HCGMB nr. 67 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 443/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona de Sud a Sectorului 4
HCGMB nr. 66 pentru pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Sector 3 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 717/2019 privind rectificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 49/2019
HCGMB nr. 65 pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Sector 2, București
Hotărârea nr. 64 din 26.02.2021 privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București
Hotărârea nr. 63 din 26.02.2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului București
Hotărârea nr. 62 din 26.02.2021 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2283/16.03.2018 și a Deciziei civile nr. 3496/A/22.10.2018, situat în București, strada Nicolae Păulescu (fosta Intr. Demostene), nr. 59A, sc. B, et. 1, ap. 7,sector 5 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
Hotărârea nr. 61 din 26.02.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani- Tronson I", în vederea efectuării lucrărilor de interes public local
Notă pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.G.M.B. nr. 60/26.02.2021
Hotărârea nr. 60 din 26.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea- Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și Terminal Tramvai 41", în vederea efectuării lucrărilor de interes public local
Hotărârea nr. 59 din 26.02.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.126/28.03.2018 privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 122 mp secțiune din terenul proprietate privată de Ia adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, număr cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de Ia adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, număr cadastral 234271 și suprafața de 25 mp, secțiune din terenul proprietate privată de Ia adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 6-8, număr cadastral 235780 (fost număr 217344) situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani- Tronson I", în vederea continuării lucrărilor de interes public local
Hotărârea nr. 58 din 26.02.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Asociatului Unic - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în cadrul societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/29.01.2021
Hotărârea nr. 57 din 26.02.2021 privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societalii Compania Municipală Turistica București S.A.
Hotărârea nr. 56 din 26.02.2021 privind aprobarea proiectului Digitalizarea Patrimoniului Faza 1: Circuitul Monumentelor cu Coduri QR
Hotărârea nr. 55 din 26.02.2021 privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 – 2022, aferent trimestrului II al anului 2020
Hotărârea nr. 54 din 26.02.2021 privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021
Hotărârea nr. 53 din 26.02.2021 privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Direcția Generală Asistență Socială a Municipiului București, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, Asociația de Suicidologie și Direcția Generală de Poliției a Municipiului București în vederea asigurării continuității proiectului ”Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123”
Hotărârea nr. 52 din 26.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București, precum și revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 74/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 625/2017 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 273/2020
Hotărârea nr. 51 din 26.02.2021 privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să depună dosarul de candidatură în numele Municipiului București pentru preluarea în administrare a ariei naturale protejate – Parcul Natural Văcărești
HCGMB nr. 50 pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2021 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București
HCGMB nr. 49 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârile Comisiei de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București
HCGMB nr. 48 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București
HCGMB nr. 47 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
HCGMB nr. 46 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de negociere și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local
HCGMB nr. 45 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de vânzare și Comisia de contestație pentru spațiile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, organizată la nivelul Municipiului București, pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
HCGMB nr. 44 privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, în Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 681/2017
HCGMB nr. 43 privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București
HCGMB nr. 42 privind desemnarea a trei consilieri generali în Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului București
HCGMB nr. 41 privind desemnarea unui viceprimar și a trei consilieri generali, în Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București
HCGMB nr. 40 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 282/15.07.2020 privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbție, între Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în calitate de societate absorbită
HCGMB nr. 39 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 435/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.
HCGMB nr. 38 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 434/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.
HCGMB nr. 37 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 433/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A.
HCGMB nr. 36 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 424/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.
HCGMB nr. 35 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A.
HCGMB nr. 34 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 420/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.
HCGMB nr. 33 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 419/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.
HCGMB nr. 32 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.
HCGMB nr. 31 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 417/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A.
HCGMB nr. 30 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.
HCGMB nr. 29 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 415/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.
HCGMB nr. 28 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 414/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.
HCGMB nr. 27 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 413/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.
HCGMB nr. 26 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 412/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.
HCGMB nr. 25 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 411/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.
HCGMB nr. 24 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.
HCGMB nr. 23 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 409/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.
HCGMB nr. 22 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 408/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.
HCGMB nr. 21 privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 407/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.
HCGMB nr. 20 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 406/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.
HCGMB nr. 19 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 405/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
HCGMB nr. 18 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 404/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.
HCGMB nr. 17 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 403/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.
HCGMB nr. 16 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 425/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Service Ciclop S.A.
HCGMB nr. 15 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 422/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.
HCGMB nr. 14 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnică din București, în scopul acordării accesului nelimitat pentru public în incinta Parcului Universității Politehnica București – ”Campusul Noul Local”
HCGMB nr. 13 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască, în condițiile legii, cu privire la inițierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Asociația Peisagiștilor din România – filiala București și Ordinul Arhitecților din România – București, în scopul implementării unor proiecte de regenerare urbană pentru conservarea și dezvoltarea spațiului verde și a biodiversității
HCGMB nr. 12 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea între Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnica București în vederea stabilirii cadrului general de colaborare interinstituțională și acordarea de sprijin reciproc pentru implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de soluții inovative și educaționale precum și proiecte cultural - științifice
HCGMB nr. 11 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic ”Dr. I. Cantacuzino”
HCGMB nr. 10 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Municipiului București
HCGMB nr. 9 privind suspendarea aplicării, pentru anul 2021, a unor prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, precum și în cadrul serviciilor și instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București
HCGMB nr. 8 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții – consolidare imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 101, corp A+B, sector 1
HCGMB nr. 7 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții – consolidare imobil situat în București, sector 1, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 32 - 34
HCGMB nr. 6 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții – consolidare imobil situat în București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A-3B
HCGMB nr. 5 privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 202/23.04.2019
HCGMB nr. 4 privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 287/30.05.2019
HCGMB nr. 3 privind schimbarea temporară a destinației și transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan București către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din imobilul situat în Aleea Circului nr. 15, sector 2, în scopul organizării a două centre de vaccinare
HCGMB nr. 2 privind încetarea mandatului de consilier general al doamnei Tudose Elena și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
HCGMB nr. 1 privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Vasile – Voiculescu Vlad și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
 
ARHIVA 2020
Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020