Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Primăria Municipiului Bucureşti » Direcţii » Directia Cultura, Invatamant, Turism Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Directia Cultura, Invatamant, Turism
Obiect de activitate:

Direcţia Dezvoltare Turism planifică şi gestionează prin colaborare cu celelalte direcţii PMB, alte instituţii publice, mediul privat şi instituţii de finanţare, programe de promovare şi dezvoltare a turismului. Programele derulate pot include valorificarea unor interese economice sau sociale ale Muncipiului Bucureşti pe teritoriul altor judeţe.

 Atribuţii:

 1. Stabileşte anual  principalele obiective de promovare şi dezvoltare a turismului în Municipiul Bucureşti;
 2. Întocmeşte, coordonează şi monitorizează implementarea Programului Anual de Dezvoltare a Turismului;
 3. Dezvoltă şi consolidează turismul în Municipiul Bucureşti prin promovarea atracţiilor turistice specifice;
 4. Iniţiază proiecte de H.C.G.M.B. în domeniul turismului şi avizează proiectele de hotărâri ale altor compartimente de specialitate, care au impact asupra domeniului turismului;
 5. Promovează imaginea de destinaţie turistică a Municipiului Bucureşti prin participarea la târguri şi expoziţii de specialitate din ţară şi străinătate;
 6. Promovează Calendarul anual de evenimente cultural-artistice realizate de Primăria Municipiului Bucureşti, instituţii publice, cultural-artistice sau agenţi economici;
 7. Colaborează cu instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, agenţi economici şi ONG-uri şi participă la evenimente cultural-artistice în vederea promovării turismului, la care municipiul Bucureşti are calitatea de partener;
 8. Identifică proiecte cu finanţare internă/externă în vederea promovării şi dezvoltării turismului în Municipiul Bucureşti;
 9. Realizează materiale informative în scopuri turistice (suveniruri, broşuri, pliante, albume) care să promoveze patrimoniul cultural, istoric şi natural al Municipiului Bucureşti  atât în ţară cât şi în străinătate;
 10. Răspunde de activitatea Centrului de Informare Turistică din Pasajul Universitate;
 11. Răspunde de crearea unei   imagini pozitive a Municipiului Bucureşti  ca destinaţie turistică.

LISTA DOCUMENTELOR LEGALE SI DE REGLEMENTARE APLICABILE DIRECŢIEI DE DEZVOLTARE TURISM :

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare

Legea - cadru nr. 330/2009  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

Legea nr. 422/2001 republicată - privind protejarea monumentelor istorice

PROIECTE:

I-SPEED - Politici sociale informaţionale pentru o dezvoltare economică europeană durabilă

www.ispeed.eu

I-SPEED - Politici sociale informaţionale pentru o dezvoltare economică europeană durabilă

Proiect de Iniţiativă Regională, Perioada 2010-2012, Cooperare Inter-regională şi Reţele (INTERREG IV C).

I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development - english version

Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020